Zwart-wit denken

Ik merk in de praktijk van alledag dat er veel onduidelijkheid bestaat over de beschikbaarheid en het gebruik van antibiotica anno nu. Ik merk verder ook dat er veel bakerpraatjes rond gaan die nergens op gestoeld zijn. Reden genoeg om daar wat nuanceringen bij te plaatsen.

Toen Alexander Fleming in 1928 de Penicilline ontdekte zal niet gelijk iedereen beseft hebben dat het de basis zou worden van een miljardenindustrie. Deze ontdekking is nog steeds een zegen te noemen voor mens en dier. Infecties die nu als relatief onschuldig worden beschouwd konden, voor deze ontdekking, vaak tot sterfte leiden. Zelf heb ik een groot respect voor de ontdekking van Fleming omdat het mij als klein kind het leven redde, toen ik vanwege een bloedvergiftiging bijna een half jaar in het ziekenhuis mocht doorbrengen. De ontdekking van Fleming leidde tot de ontwikkeling van een groot aantal antibiotica en chemotherapeutica. Voor het gemak noemen we alles maar antibiotica ofschoon dat niet correct is. Tetracycline verbindingen zoals Doxycycline en Oxytetracycline bijvoorbeeld behoren tot deze groep van chemotherapeutica.

Weetjes

De vele mailtjes, maar ook de gesprekken op de diverse beurzen, maken duidelijk dat er over veel relatief eenvoudige zaken nog veel misverstanden bestaan. Natuurlijk wordt het de liefhebbers voor een deel ook niet echt makkelijk gemaakt. Immers we kunnen de richtingen die de dierenartsen die zich vooral met duiven bezig houden verdelen in een groep die vooral de voorkeur geeft aan het voorschrijven van antibiotica om de duiven gezond te houden en een andere groep, waartoe ik mezelf reken, die ook antibiotica willen inzetten indien dat nodig is, maar vooral ook ruimte willen inbouwen voor een meer natuurlijke ondersteuning, zodat de duiven minder gevoelig worden voor allerlei infecties die hen bedreigen, waardoor het gebruik van medicatie meer beperkt kan worden.