Basisonderzoek gezondheid duiven

De huidige duivensport ontwikkelt zich steeds meer in de richting van topsport. We zien dat aan de wedstrijden die in een vloek en een zucht voorbij zijn.Kleine afwijkingen aan de duiven zijn daarom al genoeg om flink op de uitslaglijsten te zakken dan wel te verdwijnen.

De klassieke controle van de duiven waarbij een keeluitstrijkje van (en cloaca uitstrijkje bij de jonge) duiven gemaakt wordt heeft nog steeds zijn waarde.

Dit onderzoek dient zich evenwel niet meer te beperken tot de controle op de aanwezigheid van Trichomoniasis en Hexamitiasis. Er dient beslist ook gecontroleerd te worden op de aanwezigheid van slijm en/ of ontstekingscellen. Tevens dient de aanwezigheid van gisten bij de beoordeling meegenomen te worden.

Een goed onderzoek dient vergezeld te gaan van een (uitgebreide) controle van de duiven, waarbij de nodige aandacht aan de koppen, maar ook aan de diepere luchtwegen wordt besteed.

Indien bij dit gerichte onderzoek duidelijke irritatie waarneembaar is, dan moet er opgetreden worden. In het verlengde hiervan kunnen monster genomen worden voor bacteriologsch onderzoek. Hierbij kan middels kweek vastgesteld worden welke ziekmakende bacteriën aanwezig zijn.ierbij wordt middels een öse (instrumentje) een beetje materiaal op een specifiek medium aangebracht. Zijn ziekmakende bacteriën aanwezig dan kan middels een zgn. Antibiogram gekeken worden welke antibiotica bij de betroffen duiven het beste werken. Hiertoe worden de geïsoleerde kiemen (bacteriën) 24 uur samen met specifieke antibiotica op schijfjes op een zgn Sensidisc in een broedstoof gezet. Na afloop van deze test is dan bekend welk middel of middelen dan het best werken. Vervolgens kan dan, indien dit noodzakelijk is, een specifiek medicijn op maat gemaakt worden (zgn. Magistraal diergeneesmiddel).

Indien noodzakelijk gebleken tijdens het onderzoek kan ook verdere controle op gisten (Candida Albicans) verricht worden.

We zien veel duiven met aanzienlijke slijmvorming in de kelen. Door deze gerichte medicatie te combineren met bepaalde medicijnen tegen het slijm kunnen de duiven voor het seizoen goed voorbereid worden op de aanstaande vluchten.

Juist deze preventieve gezondheidszorg wordt in de duivensport al maar belangrijker. Het er op aan laten komen en te zien hoe de vluchten verlopen zonder preventieve gezondheidscontroles (bij een gespecialiseerde duivenarts) leveren immers maar al te vaak teleurstellingen op. En niets is zo vervelend als tijdens de vluchten te moeten gaan kuren. Voorkomen is beter dan genezen.