Wegblijven van de jongen

De vraag waarom er zo veel jongen achterblijven bij zo veel liefhebbers wordt ons duivenartsen regelmatig gesteld. Er zijn collega’s die de wijsheid in pacht willen hebben en zeggen dat ze absolute oorzaak precies kennen. Dat is in mijn ogen onzin. Er is niet een oorzaak er zijn meerdere oorzaken aan te wijzen. Oude bekenden zoals heldere hemel en oostenwind en inversie ook die kunnen behoorlijk huishouden onder de jongen op een onbewaakt moment. Maar er zijn meer oorzaken. Als we kijken naar de ziekten die een rol spelen zijn er meerdere te noemen. Ook hier zijn er weer een aantal oude bekenden zoals zware geelbesmettingen, luchtweginfecties en ook de ‘coli’. Maar dit is toch wat te algemeen en te gemakkelijk.

Zelf zijn we van mening dat het Herpesvirus een behoorlijke rol speelt bij de verliezen van de jonge duiven. En is het niet rechtstreeks dan toch minstens indirect. Sinds we aan het vaccineren zijn tegen deze ziekte, waarbij de liefhebbers volgens het boekje de duiven twee keer laten enten, is er een duidelijke trend waarneembaar dat de duiven die gevaccineerd zijn minder verloren gaan.

Kuren of toch niet?

Ter bepaling van de aard van een infectie of het achterhalen van de oorzaak van slechte vluchtprestaties wordt regelmatig ook bacteriologisch onderzoek gedaan. De resultaten uit deze onderzoeken hoeven echter niet altijd aanleiding te zijn tot kuren.

Als er een probleem is met de duiven omdat de vluchtresultaten tegenvallen wordt de kliniek vaak bezocht om bacteriologisch onderzoek te laten verrichten. Maar ook bij de verrichtte autopsies wordt regelmatig nader bacteriologisch onderzoek ingezet.
Bij dit onderzoek kunnen diverse, al dan niet ziekteverwekkende, bacteriën worden gevonden. Wordt er bij sectie van een zieke duif in de lever of in de nieren bijvoorbeeld een E. coli bacil gevonden en heeft de monsternemer zijn werk goed gedaan, dan kan gezegd worden dat deze bacterie daar niet thuis hoort.
Het kan dan zo maar zijn dat deze E. Coli geleid heeft tot een bloedvergiftiging waardoor de duif is komen te overlijden. In die gevallen is het raadzaam om medicamenteus in te grijpen om erger te voorkomen bij de resterende dieren.