Verder met de kweek

Op deze plaats wil ik alle lezers van de nieuwsbrief een goed en gezond 2014 toewensen. Gezondheid voor de dieren maar bovenal gezondheid voor de lezers zelf en hun dierbaren. Dat 2014 in alle opzichten een mooi jaar mag worden.

In de vorige nieuwsbrief heb ik een aantal zaken aangestipt, waar we bij de kweek op moeten letten. Inmiddels hebben we een aantal proeven afgerond met voedingssupplementen die bij kunnen dragen aan een optimaal opkomen van de jongen in de schaal. De filosofie erachter is dat we de bouwstenen, die nodig zijn om de jonge duivenlichaampjes zich te laten ontwikkelen, zo optimaal mogelijk aanwezig te laten zijn tijdens de eerste groeifase. De resultaten waren meer dan bemoedigend.

In menig artikel en ook in de kliniek krijg ik vaak de vraag of al die voedingssupplementen wel nodig zijn. Ik geef dan eerlijk antwoord en herhaal weer eens dat indien men goede voeding verstrekt met voldoende vitamines en dergelijke deze extra supplementen niet nodig zijn. Dat is precies hetzelfde wat het Adviesbureau voor de voeding schrijft. Als men goed en gevarieerd eet zijn extra vitaminen niet nodig.