Endoparasieten.

Wat betreft de wormen wil ik me hier beperken tot de wormsoorten die in deze streken voorkomen.
De meest voorkomende wormen bij duiven zijn de spoelworm en de haarworm die tot de Nematoden, de zgn. rondwormen behoren, de lintworm die tot de Cestoden behoort en het duivenbotje dat tot de Trematoden (zuigwormen) behoort.

Wormbesmettingen worden nog geregeld vastgesteld. Wat me opvalt is dat wanneer ik voor de eerste keer door een vereniging wordt uitgenodigd om op locatie de duiven te komen onderzoeken, er vaak diverse liefhebbers zijn met wormen. Zeker als de controle na het seizoen plaatsvindt. De onderlinge besmetting is dan meestal ook groot in de manden. We kunnen dan vaak vaststellen dat het prestatieniveau van een vereniging als geheel dan tegen kan vallen. Hoewel er in dergelijke verenigingen meestal meer speelt, is na korte tijd het aantal hokken die besmet zijn drastisch terug te brengen. Nu kunnen wormeitjes zich lang handhaven in en buiten het hok. Daarom is het bij wormbesmettingen altijd aan te raden geregelde mestcontroles te laten uitvoeren.

In deze nieuwsbrief aandacht voor de Rondwormen

De ruiperiode

De ruiperiode vind ik een van de belangrijkste periodes van het jaar. Voor veel liefhebbers is het een moment dat ze de neiging kunnen krijgen hun blik van de duiven wegnemen en meer tijd richten op het gezin en andere zaken die nodig aandacht verdienen. Een welverdiende vakantie bijvoorbeeld. Dat is te begrijpen natuurlijk en zeker als de prestaties tijdens het vliegseizoen zijn tegengevallen, is het vaak een tijdje moeilijk om nog de motivatie op te brengen om de duiven juist in deze periode de aandacht te geven die ze verdienen. Toch is dit meer dan belangrijk. Onderschatting van het belang van de rui is de opmaat voor teleurstellingen in het volgende jaar. De kwaliteit van het veerwerk hangt mede af van de zorg die tijdens de ruiperiode aan de duiven wordt besteed. Goede voeding, een regelmatig bad en veel lucht en licht (volière) is in deze periode van groot belang. Daarnaast kan men in deze periode regelmatig een goede mineralenmix verstrekken om tekorten in welke vorm dan ook voor te blijven.
Er zijn diverse goede mixen verkrijgbaar. De duiven kunnen dan zoeken en vinden wat ze instinctief nodig hebben. Met name in de ruiperiode is het belangrijk voldoende mineralen ter beschikking te stellen van de duiven.