Staphylococcen

In de duivensport spelen een aantal bacteriële infecties een belangrijke rol. Deze infecties kunnen bij duiven behoorlijke klinische verschijnselen geven die veel duiven kunnen aantasten. De meeste studieboeken staan vol met deze infecties. Minder aandacht krijgen die infecties waarbij de klinische verschijnselen doorgaans wel meevallen, maar die tijdens het vluchtseizoen de conditie en het prestatieniveau van de duiven behoorlijk negatief kunnen beïnvloeden. Maar juist doordat ze doorgaans weinig verschijnselen geven wordt het belang ervan vaak gebagatelliseerd. Niet geheel terecht, zeker als we bedenken dat het ongeremd toedienen van antibiotica bij deze infecties vaak juist contraproductief lijkt te zijn. Reden genoeg om een van deze infecties hier te bespreken: de Staphylococ.

De Staphylococcus aureus is een bacterie die we kunnen waarnemen bij duiven die kreupel zijn door een dikke ondervoet of niet kunnen vliegen als gevolg van een ontsteking in een gewricht. De liefhebbers gaan dan meestal gelijk uit van een besmetting met de Salmonella bacterie maar dat is dus niet altijd juist. Deze gewrichtsontstekingen kunnen heel hardnekkig zijn en dienen met een gericht antibioticum behandeld te worden. Liefs na het verrichten van een gevoeligheidstest. Deze bacterie laat zich vaak maar moeilijk afdoden onder praktijkomstandigheden. De gewoonte van veel liefhebbers om slechts gedurende een of enkel dagen antibiotica te willen geven in deze gevallen werkt dan doorgaans ook niet. Om dergelijke problemen de baas te worden dient voldoende lang een antibacteriële therapie te worden toegepast. De Staphylococ is een bacterie die graag aanleiding geeft tot pusvorming. Ook dat draagt bij aan de hardnekkigheid van de infectie.

Uithoudingsvermogen en spierherstel

Ruim tien jaar geleden besteedde ik voor het eerst aandacht aan omega vetzuren. In die tijd was het nog relatief nieuw dat bepaalde vetzuren uit deze groep, met name derivaten uit de omega 3 groep een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van de hersenen. Gedoeld wordt op de EPA en DHA. Er is inmiddels veel gebeurd en veel onderzocht. Wat destijds meer onder de aandacht kwam was dat ons voedsel veel te veel omega 6 vetzuren bevat wat het evenwicht tussen omega 3 en omega 6 behoorlijk verstoren kan. Uit klinische proeven bleek dat er bij toepassing van de omega 3 olie tijdens de kweek, behoorlijk winst te behalen viel bij de ontwikkeling van de jonge duiven. De kweekolie is dan ook genoegzaam bekend inmiddels.