Trichomoniasis

Trichomonas Gallinae is de verwekker van de aandoening die bij de liefhebbers doorgaans ‘Het Geel’ wordt genoemd. De ziekte wordt veroorzaakt door een enkelcellige protozoaire parasiet die stukken groter is dan bacteriën en flagellen heeft om zich mee te kunnen bewegen. De parasiet komt voor in de neuskeelholte, de krop en de slokdarm en kan bij zwaardere infecties ook in cloaca uitstrijkjes worden aangetroffen. Niet alle stammen van deze parasiet zijn even kwaadaardig.

De parasiet is niet met het blote oog zichtbaar. Maar kan middels een uitstrijkje met een nat wattenstaafje langs de wand van de krop verzameld worden. Bij zwaardere infecties kan men dan trossen met Trichomonaden op een neer zien bewegen. Bij lichte besmettingen kan men individuele parasieten in het microscopische preparaat zien bewegen. Een 10 x10 vergroting is doorgaans sterk genoeg om de infectiedruk bij de duiven te beoordelen.

Coccidiose

De laatste weken maken meer en meer liefhebbers gewag van besmettingen met coccidiose in hun club. Er ontstaan dan vaak misverstanden merk ik. Reden om toch nog eens aandacht te besteden aan deze protozoaire aandoening.

Coccidiose is een infectie door een eencellige protozo, met de naam Emeria. Protozoën zijn eencelligen waartoe bij de duiven ook de Trichomonen en Hexamiten behoren. Voornamelijk jonge duiven zijn gevoelig voor een infectie met deze parasiet. Oude duiven kunnen ook veel van deze parasieten bij zich dragen zonder er ogenschijnlijk last van te hebben. De jonge duiven hebben meer last van deze infectie na het spenen omdat hun afweerapparaat nog niet voldoende ontwikkeld is. Als sterfte optreedt dan is deze vooral tussen de derde en vierde levensmaand. Bij oude duiven kan de vorm wel lijden onder de besmetting met de coccidiën met als gevolg verminderende prestaties.