Gezondheidsbegeleiding

Antibiotica

Als een liefhebber bij me komt in de kliniek en zijn duiven hebben last van ernstige klachten zoals bijvoorbeeld longontsteking of een andere ernstige luchtwegaandoening, dan ben ook ik maar wat blij dat we als medici de mogelijkheid hebben om de dieren met antibiotica te kunnen helpen. Wat ik maar wil zeggen is dat ik niet tegen het gebruik van antibiotica ben. Het bestaan er van is in vele gevallen een zegen. Maar waar ik niet zo gelukkig mee ben is het te pas en te onpas gebruik maken van antibiotica om lichte kwaaltjes te verhelpen die ook op andere manieren te voorkomen zijn.

Allerlei (3)

De afgelopen maand zag ik in de kliniek meerdere jonge duiven met herpesinfecties. Ik heb stellig het idee dat we dit jaar meer klinische gevallen zien dan in de afgelopen jaren. Ik stel sedert 2005 ongeveer een toename vast van de klinische verschijnselen die op de aanwezigheid van het Herpesvirus duiden bij de jonge duiven. Daarbij is het in verhoogde mate achterblijven tijdens de vluchten een toenemend probleem. Dat was aanleiding om ons sterk te maken voor het gebruik van het herpesvaccin bij de jonge duiven. In 2011 werd voor het eerst op menig probleem hok een begin gemaakt met de dubbele enting van de jonge duiven. De liefhebbers die gebruik maakten van de mogelijkheid om de duiven in de kliniek te komen laten vaccineren waren nagenoeg allemaal enthousiast over de resultaten. Niet alleen werd melding gemaakt van minder verliezen tijdens de vluchten. Er werd ook door meerdere liefhebbers opgemerkt dat ze minder luchtwegmedicatie nodig hadden en de ogen van de jongen droger bleven.