Zijn die vitamines wel echt nodig?

Door de jaren heen heb ik die vraag vaak horen stellen. Meestal wachtte de vragensteller mijn antwoord geeneens af, maar proclameerde dan dat het allemaal onzin was die vitamines. Immers als men gezond eet dan krijgt men genoeg vitamines binnen. En zo werkt het ook voor duiven. Dus al die vitaminepreparaten zijn alleen maar om de kas van de verkopers te spekken.
Mensen die zo stellig in zwart en wit denken, daar verdoe ik mijn tijd en energie niet meer aan. Die willen toch niets van een ander aannemen. Dat ik het niet in alle opzichten, eens ben met deze uitspraken moge duidelijk zijn. Maar maakt me dat gelijk dan tot aanhanger van het gebruik van vitaminepreparaten. Geenszins! Net als met zo veel zaken is, is ook dit een onderwerp wat niet zwart-wit benaderd dient te worden. Ook hier ligt de waarheid weer in het midden.

Allereerst wil ik hier alle lezers een voorspoedig maar bovenal gezond 2013 toewensen.

Allerlei

De afgelopen maanden was het weer tijd voor het eerste deel van de diverse duivenbeurzen. De komende maand zullen er nog meerdere volgen. Daarnaast weer meerdere lezingen, fora en andere bijeenkomsten waar de nodige vragen werden gesteld. Veel vragen gingen over onderwerpen die al veelvuldig in nieuwsbrieven aan de orde kwamen. Zelfs recent nog. Maar er waren nog diverse liefhebbers die met vragen bleven zitten.
Ik zal enkele vragen de revue laten passeren.

Omega 3 olie. Wat is daar nu dan toch zo bijzonder aan?