Nieuwsbrieven 2011

Ruiperiode De laatste week is er verschuiving merkbaar in de mail die me bereikt in de richting van vragen met betrekking tot de ruiperiode. Daarnaast geven meerdere liefhebbers aan een begin te willen maken met de natuurlijke aanpak in de herfstperiode. Met als vraag hoe dit het beste aan te pakken. Eigenlijk niet zo vreemd allemaal bezien vanuit de professionalisering van de duivensport. De tijd dat we met halve maatregelen nog kop kon vliegen begint toch meer en meer achter ons te liggen. Ik weet wel, iedereen kent wel een liefhebber ‘die niets aan zijn duiven doet, zo wordt gezegd en desondanks speelt de betreffende liefhebber toch altijd kop’. Die verhalen blijven we horen en het zou zo maar kunnen. Meestal is het hele verhaal dan wel dat de betreffende liefhebber door een strenge tot zeer strenge selectie een sterke stam duiven heeft opgebouwd. Duiven met een goed afweerapparaat. En selectie is en blijft het beste medicijn. Daar kunnen en natuurlijke aanpak en de medicijnpot niet tegen op. Selecteren is de komende tijd dan ook belangrijk voor iedere liefhebber. Bij de duiven die we over willen houden is het hebben van een goed verenkleed ook van groot belang. Daarom is het verstandig in de ruiperiode de nodige aandacht te besteden aan de verzorging van de duiven. Misschien is het wel eens goed om te overwegen in deze periode extra aandacht te besteden aan een goede natuurlijke aanpak. Daarbij kan men gebruik maken van

Verliezen jonge duiven

 

Een week of zes geleden bleken in de Belgische grensstreek al massaal jonge duiven achter te blijven. Zowel aan huis als ook tijdens de vluchten. Het werd zelfs zo erg dat er in een bepaald gebied nagenoeg geen jonge duiven overbleven om te spelen.

Uit het Duitse grensgebied kregen we ook meldingen van forse verleizen tijdens de opleervluchten. Zo was er een melding van een verlies van meer dan 50% tijdens een opleervlucht waarbij massaal duiven waren ingekorfd op een vluchtje van 25 km.

Het was dan ook te verwachten dat de verliezen ook hier in Nederland aanzienlijk zouden kunnen gaan worden rond de eerste vluchten.

Gelet op het feit dat een website een ‘poll’ heeft geopend waarbij liefhebbers kunnen aangeven hoeveel jongen men in kwijt geraakt, maar ook de vragen en meldingen die wij zelf ontvangen wijzen op forse verliezen her en der.

 

Afgelopen week kwam een liefhebber op het spreekuur die nog maar 17 van de 61 jongen had waar hij mee begonnen was. Bij onderzoek bleek dat er sprake was van een ernstige besmetting met