Nieuwsbrieven 2011

Voedingssupplementen


Veel vragen die me de laatste weken via telefoon, mail of op het spreekuur gesteld worden gaan over de mogelijkheden die er zijn om met natuurlijke middelen de vorm en de vlieglust van de duiven te ondersteunen.

Hoewel er ook specifieke vragen tussen zitten kunnen deze vragen ook algemeen beantwoord worden. Als uitzondering wil ik de nieuwsbrief deze week hier dan ook aan weiden.


Ik ga er bij de beschrijving van deze voedingssupplementen wel van uit dat de liefhebber de duiven goed gezond heeft, geen problemen heeft met coccidiose, wormen, trichomoniasis of luchtweg- en andere aandoeningen. Kortom de duiven zijn goed gezond. Is dit niet het geval schaf U deze of soortgelijke voedingssupplementen dan niet aan want dit heeft totaal geen nut. Zorg dan eerst dat de duiven hun ziektes kwijtraken en geef dan bijvoorbeeld eerst het Basissysteem om de weerstand op een hoger peil te krijgen.

Het Basissysteem is in onze benadering het uitgangspunt of zo U wilt de rode draad in het begeleidingssysteem van de duiven. Veelal verkeren de duiven

Kruiden verboden of verboden kruiden?

 

30 april van dit jaar moet de richtlijn 2004/24/EC (THMPD) van Europese Unie in de diverse landen van de Europese Unie geïmplementeerd zijn.

Wat betekent dit in normaal Nederlands? Aan het einde van de maand moeten de lidstaten toezien op de naleving van een richtlijn die in 2004 is opgesteld en aangenomen. Het betreft een richtlijn over kruiden.

Achterliggende gedachte was destijds, dat het ongewenst was dat er maar lukraak kon worden blijven geroepen dat bepaalde kruiden geneeskrachtige werking hadden zonder dat dit echt onderbouwd was. Op zich is dit in zijn geheel geen onzinnige gedachte. Met beunhazerij is niemand geholpen. Aan de andere kant is er een gigantische kennis over kruiden aanwezig gebaseerd op overleveringen en publicaties o.a. in China uit de tijd dat wij in Europa nog in berenvellen rondliepen en moeite hadden met vuur maken, om maar eens iets te noemen..

Kortom een en ander ligt allemaal wat genuanceerder.

 

Sedert het verschijnen van de richtlijn is getracht een aantal kruidenmiddelen geregistreerd te krijgen. In heel Europa is dit voor een kleine 200 gelukt, voor een 1000 liggen de aanvragen nog te wachten. Dit is dan voor Europa in zijn geheel. Voor Nederland is dit slechts een viertal waarvoor dit is gelukt.

 

Uit de Richtlijn vloeit voort dat het is verboden