Onderzoeken

 

De laatste weken richten de duivenconsulten zoals te verwachten was zich vooral toe op de controle van de luchtwegen. Zoals ik in eerdere nieuwsbrieven al stelde vind ik deze controles belangrijk. Immers als de luchtwegen van de duiven niet optimaal zijn scheelt dit gemiddeld al gauw een vijftien tot twintig minuten op de uitslaglijst, uitzonderingen daargelaten. En daar is het allemaal niet om begonnen natuurlijk. Dus de voorjaarscontrole dienen zich in mijn optiek absoluut niet te beperken tot controle op wormen, coccidiose en trichomoniasis maar deze dienen zich juist en vooral toe te spitsen op controle van de luchtwegen.

In geval van een matige problematiek van de luchtwegen is een eenvoudige kuur vaak voldoende om de luchtwegen weer schoon te krijgen. Zijn de problemen

Luchtwegonderzoek.


Als de voorjaarsbeurs eraan zit te komen dan is het ook de hoogste tijd om de duiven te (laten) controleren op hun gezondheid. In mijn optiek vooral ook op de gezondheid van hun luchtwegen. Onderzoek van de duiven voor wat betreft de aanwezigheid van coccidiën, wormen en het trichomonaden is natuurlijk ook belangrijk, maar valt in het niet bij de controle van de luchtwegen, in deze tijde van het jaar.

Ik krijg in het seizoen vaker liefhebbers aan de telefoon die klagen dat hun duiven niet goed vliegen ofschoon de dierenarts gezegd had dat er niets aan de duiven mankeerde. Bij doorvragen blijkt dan meestal dat de controle zich veelal heeft beperkt tot het onderzoek van de mest en de controle op de aanwezigheid van het geel. Veelal zijn de luchtwegen meestal niet aan een paar zeer eenvoudige controles onderworpen aan de hand waarvan men kan bepalen dat er irritatie dan wel slijm aanwezig is. Prijsvliegen met duiven die slechts lichte afwijkingen aan de luchtwegen vertonen kan men in de huidige tijd vergeten. De uitslagen liggen immers zo