Zoals bekend ben ik geen voorstander van "spoorboekjes" voor de vluchten van de duiven. Ieder hok is anders, maar ook de omstandigheden kunnen sterk verschillen. Kortom het volgen van een schema vereist dat daarnaast wel ons gezond verstand blijven gebruiken. Vetgedrukt zijn de dingen die, mijns inziens, routinematig moeten gebeuren om de grootste problemen voor te blijven. De overige zaken zijn te beschouwen als ondersteuning van de vorm.

De duiven dienen in de winter zo min mogelijk medicijnen toegediend te krijgen. De natuur moet dan zijn werking kunnen doen, behoudens in die gevallen dat er sprake is van ernstige klinische ziekten.

Het is belangrijk om te zorgen dat tijdens de kweek alles onder controle is en blijft, om op deze manier te zorgen voor een gezond en voorspoedig opgroeien van de jongen. Daartoe is het verstandig om enkele weken voor het koppelen de mest van de duiven te laten controleren op eventueel aanwezige besmetting van coccidiose, wormen en paratyfus.

Oude duiven


Een goede maand voor de aanvang van het vliegseizoen van de oude duiven, is het verstandig deze te laten controleren op latente (verborgen)luchtweginfecties, het geel, coccidiose en wormen.