Nieuwsbrief 2 April 2011

Nieuw vaccin

 

Verleden jaar heb ik aandacht besteed aan het Herpesvirus. Ik maakte er melding van dat dit virus wel eens mede verantwoordelijk zou kunnen zijn voor de grote verliezen van jonge duiven in het vliegseizoen, na lossing en soms zelfs als de

duiven kort bij huis opgeleerd werden. De verhalen hierover waren zowel in België als Nederland hierover vorig jaar legio.


Helaas heb ik de eerste gevallen van jonge duiven met duidelijke klinische verschijnselen door een besmetting met het Herpesvirus dit jaar al weer gezien.

Er zijn bij deze liefhebbers al meerdere jonge duiven gesneuveld. Sinds 2005 zien we in de kliniek een duidelijke toename van de duiven met verschijnselen van het Herpesvirus. Ook opvallend is dat de verliezen onder de jonge duiven sedertdien ieder jaar toenemen. Als jonge duiven

gekorfd worden van hokken waarop het Herpesvirus is vastgesteld is er vrijwel steeds sprake van grote verliezen.

 

Het tragische is dat deze duiven kogelrond en blinkend gekorfd kunnen worden waarbij de eigenaar er zelfs van overtuigd is dat zijn duiven op die vlucht zullen gaan topvliegen. Niets is dan minder waar als dan blijkt dat 25-35% van de jongen gewoon niet en nooit meer thuiskomen.


De afgelopen jaren heb ik liefhebbers gezien die tegen het advies in de week erop weer jonge duiven korfden om dan wederom teleurgesteld te worden vanwege het achterblijven van de volgende groep jongen. Zo houden liefhebbers

vaak geen jong meer over. Klinisch is aan deze duiven dus vaak niets te zien behalve wat te rode kelen bij inspectie. Maar bij keeluitstrijkjes vallen vaak wel grote aantallen ontstekingscellen inde krop op. Sectie moet de diagnose dan vaak bevestigen. De situatie kan verergerd worden door een geelbesmetting maar dat hoeft niet. Ook streptococcen kunnen hierdoor in aantal gaan toenemen en voor problemen gaan zorgen. Dat is de reden dat ik bij een besmetting met het Herpesvirus toch vaak een behandeling in zet gericht tegen deze secundaire infectie met deze streptococcen.

Tegen het virus is in principe met antibiotica weinig te ondernemen. Immers antibiotica werken niet tegen virussen. Sambucca nigra heeft een naam hoog te houden als middel dat ondersteunend werkt in geval van virusinfecties zodat ik dat in de vorm van Bony sambucca-plus vaak als extra ondersteuning voorschrijf voor toepassing in het drinkwater bij een dergelijke uitbraak.

Maar ook Bony SGR kan dan zijn diensten bewijzen.


Tot in het begin van deze eeuw was het Herpesvirus bij jongen veelal bekend als het vliesje. Er werd soms tegen gedruppeld en dat was het dan. Veel meer problemen gaf het destijds niet. Klinische gevallen van besmettingen met het Herpesvirus waren tot die tijd een redelijk grote uitzondering. Dat is nu dus geheel anders.


Sedert 2005 heb ik geprobeerd firma’s te motiveren om een Herpesvaccin naar Nederland te halen. Ik had van een Hongaarse collega gehoord dat hij heel tevreden was over een aldaar te verkrijgen vaccin. Opgevoed als ik was met de wetenschap dat het Herpesvirus zich slecht leent om in een vaccin toe te passen, was ik uiteraard sceptisch. Maar als we de ontwikkelingen bij de jongen zien met betrekking tot deze ziekte, alsmede grote verliezen onder dezelfde jongen dan is het vaccineren van de jongen wellicht toch geen verkeerde keus.

De praktijk zal moeten uitwijzen of de vaccinatie van de jongen hier tot dezelfde positieve effecten leidt waar de betreffende Hongaarse collega melding van maakte.

Feit is dat het tot afgelopen week heeft geduurd voordat een firma die zich, op mijn verzoek, vorig jaar bereid had getoond moeite te willen doen om het vaccin naar Nederland te halen, hierin ook geslaagd is.

Sinds 28 maart is er dus een vaccin beschikbaar om te gebruiken tegen het Herpesvirus bij duiven. Het is een combinatievaccin van het Herpesvirus met het Paramyxovirus. Dit Herpesvaccin moet twee maal ingespoten worden om zijn werking te verkrijgen met 3-4 weken tussentijd. Liefst vanaf een leeftijd van 5 weken. Op zich is het 2x vaccineren tegen paramyxovirus ook zonder meer aan te bevelen gelet op het aantal jarige duiven dat slechts eenmaal was gevaccineerd, welke bij onderzoek het paramyxovirus bij zich droegen.

Mogelijk dat deze enting een deel van de oplossing is voor de verliezen van de duiven tijdens het jongenseizoen.


Colombovac PMV-Pox

Op 31 maart kregen we bericht van de groothandel dat de nalevering van bovengenoemd combinatievaccin uit nota was gehaald omdat het naar alle waarschijnlijkheid tot juli niet meer leverbaar is. Onze voorraad van dit vaccin slinkt nu ook zienderogen zodat binnenkort tegen de pokken alleen nog maar met het bekende kwastje kan worden gevaccineerd.


Het blijft maar tobben met de vaccins. De levering van het paratyfusvaccin is ook al weer aan het stagneren. Het is ook al onbekend wanneer dit vaccin weer leverbaar is.


Succes

Peter Boskamp