Kweekperiode

De  rui- en kweekperiode zijn belangrijk om een goed fundament te leggen voor het volgende seizoen. Medisch gezien dient men op een aantal dingen te letten.

Als de ruiperiode niet gebruikt is om de duiven aan hun lot over te laten maar daarentegen juist gezorgd is dat het de duiven niet aan essentiële bouwstoffen heeft ontbroken, zodat ze een goed verenkleed voor het komende seizoen hebben weten te vormen dan kunnen we met een gerust hart aan de kweekperiode beginnen.

Tijdens de ruiperiode wordt veel van de duiven gevergd. Het is dan ook bij uitstek de periode waarin de weerstand van de duiven sterk kan teruglopen.

Het Adenovirus

De afgelopen weken werd me door een aantal liefhebbers gevraagd of ik aandacht zou willen besteden aan bovengenoemd virus. Een liefhebber had de diagnose horen stellen bij een collega duivenarts, een andere meldde dat het niet anders kon dan dat hij met het Adenovirus te maken had. Immers zijn duiven hadden alle verschijnselen die in de richting van het Adenovirus wezen. Ook in onze kliniek hadden we ook een paar liefhebbers waar we bij de duiven het Adenovirus vaststelden. De definitieve diagnose wordt gesteld bij sectie waarbij middels pathologisch onderzoek de levernecrose vastgesteld wordt. Bij twijfelgevallen moet er soms materiaal naar een laboratorium gestuurd worden om zekerheid te krijgen. Daardoor zou kostbare tijd verloren kunnen gaan. Gelukkig zijn er inmiddels