Nieuwsbrief April 2011

Intermezzo


Het onderwerp trichomoniasis was voor mijn gevoel al zo vaak aan de orde gesteld dat ik er van uit ging dat nagenoeg iedereen wel weet dat deze parasiet serieus moet worden aangepakt om te voorkomen dat de paar middelen die nog werkzaam zijn ook ten prooi vallen aan de resistentie van de Trichomonas- parasiet.

De afgelopen weken op de kliniek maar ook tijdens een onderzoekavond op locatie viel ik toch nog bijna om van verbazing toen een liefhebber vol trots stond te vertellen dat ‘iedereen wist dat je tegen het geel niet te vaak iets moest geven en zeker niet te lang want die middelen waren allemaal te sterk’.

Maar ook in de kliniek krijg ik steevast nog de opmerking:’ een 2-3 drie daagjes is toch zeker genoeg’?


Het geel moeten we

serieus aanpakken. Blijven we dat halsstarrig weigeren dan komt er een moment dat we voor multi-resistentie komen te staan. Het moet dus blijkbaar herhaald blijven worden. Sorry voor iedereen die dit als oud nieuws beschouwt. Voor hen ben ik deze nieuwsbrief dan natuurlijk ook niet aan het schrijven.

 

Ik heb in het verleden al eens in een catalogus in de vorm van ‘Wist U dat?....’

dit onderwerp behandeld.

Wellicht goed om dat hier aan te halen:


Wist U dat?.....

…voor de bestrijding van de Trichomonas parasiet momenteel ruim een vier- tot vijfvoudig hogere dosering nodig is in vergelijking met het midden van de jaren negentig van de vorige eeuw?

…de toegenomen resistentie voor dit middel vooral te wijten is aan verkeerd kuren door veel liefhebbers?

…door de te korte kuurtjes de sterkste parasieten over kunnen blijven die dan vervolgens met steeds hogere doseringen bestreden moeten worden?

…de resistentie de laatste jaren nog steeds sterk toeneemt?

…ik vroeger vier plus besmettingen als hoogst mogelijk kwalificeerde bij onderzoek maar nu geregeld 5-6 plus besmettingen aantref?

…iedere liefhebber er belang bij heeft dat iedereen verstandig kuurt? Dat wil zeggen voldoende lang en voldoende hoog gedoseerd.

…alle gebruikte geelmiddelen verwant zijn aan elkaar en dat resistentie tegen een van deze middelen daarom ook snel tot resistentie bij de andere middelen zal lijden?

…drinkwater kuren in de winter uit den boze zijn omdat de duiven dan doorgaans te weinig drinken? ( Onderzoek wees uit dat vaak maar tot een derde van de noodzakelijke dosis op die manier wordt opgenomen).

…het effect van kuren over het voer beter is dan van drinkwater kuren?

…men als de “R” in de maand is beter geen drinkwaterkuren kan toepassen?

…individuele behandeling verre de voorkeur geniet boven voer en drinkwaterkuren?

…bij lichte besmetting een tablet of capsule tegen het geel dan voldoende is, maar dat bij 3-4+ besmettingen tweedagen achtereen behandeld moet worden?

…In geval van superbesmettingen drie dagen individuele behandeling dan helaas noodzakelijk is geworden?

…In geval van superinfecties controle na behandeling wenselijk is i.v.m. het indammen van de resistentie?

…het over het voer of in het drinkwater verstrekken van geelmiddelen minimaal 6 dagen aan te raden is ook weer vanwege het voorkomen van resistentie.

…het verstrekken van korte kuurtjes in het seizoen van 1-3 dagen in het drinkwater zo een keer per maand toch echt afgeraden moet worden i.v.m. de kans op de eerder genoemde resistentie?

…als men dat niet kan laten omdat men het immers al 30 jaar zo doet toch eens na zo’n kuur naar een duivenarts zou moeten gaan voor controle?

…in geval met een product met 20% Ronidazole gebruikt dit net zo effectief is als een product met 10% of 5% van deze stof mits men de dosering maar overeenkomstig de concentratie geeft?( Een liefhebber vertelde me met droge ogen dat hij alleen nog maar kuurde met 20%, want dat was sterker dan de andere potten, volgens hem. Het kwartje wilde maar niet doorvallen dat hij van de 20% pot ook maar de helft van de 10% pot hoefde te geven om dezelfde sterkte te krijgen)

…verzuring van het drinkwater de uitbreiding van de geelparasieten wel remt maar nooit een vervanging voor een goede kuur kan zijn?

…deze informatie vanzelfsprekend is maar blijkbaar toch weer niet gezien het aantal liefhebbers wat nog steeds van bovenstaande overtuigd moet worden?
Succes

Peter Boskamp