Nieuwsbrief 2 Februari 2011

 

Nogmaals Omega 3.

 

In een van de vorige nieuwsbrieven schreef ik over omega 3 olie. Omega 3 olie zit ondermeer in onze Kweekolie, Vliegolie en Nucleovit. Het verschil met vele andere Omega olie die aangeboden wordt is dat onze Omega olie heel sterk het accent heeft liggen op de omega 3 fractie. De meeste aangeboden Omega olie bevat naast omega 3 ook omega 6 olie. En dat is nu net wat wij niet willen. Onze insteek is de scheve balans die in veel voeders zit trachten te compenseren door extra omega 3 olie toe te voegen. Dat was al de insteek toen we 6 jaar geleden onze olie op de markt brachten en dat is het nu nog steeds.

 

Extra omega 6 toevoegen is juist iets wat we wensen te vermijden. Omega 3 olie immers helpt

de ontstekingsprocessen af te remmen terwijl de omega 6 deze juist helpen bevorderen.

 

Daarom is het, zeker in kweekolie, de bedoeling om extra omega 3 toe te dienen om het aanbod bij de jonge duiven zo hoog mogelijk te kunnen doen zijn. Op die manier is het mogelijk dat het lichaam deze olie optimaal kan inbouwen in de hersenen wat de ontwikkeling van dit orgaansysteem alleen maar ten goede komt.

 

Ik adviseer een ieder die Omega olie wil kopen voor de kweek er dan ook op toe te zien dat de aangeschafte olie liefst vrijwel alleen uit Omega 3 bestaat, maar als dat niet het geval is deze toch zeker meer omega 3 bevat dan omega 6 en omega 9.

Ik heb gemerkt dat er nogal wat liefhebbers afgaan op de mededeling:”bevat omega olie”. Of bevat “Omega 3-6-9”. Leuk en aardig maar het gaat juist om de omega 3. De omega 6 bevordert juist de ontstekingen enzovoort die we met de gift van omega 3 olie willen voorkomen. Genoemde producten bevatten bij controle meestal meer omega 6 dan omega 3. Wees in deze daarom ook iets kritischer of spaar u ander het geld gewoon uit. Want het beoogde doel wordt er dan immers niet mee bereikt.

 

Wat ik in het vorige item over omega 3 olie verzuimde te vermelden was dat er momenteel ook een aantal gerenommeerde producenten van duivenvoer moeite doen om het gehalte aan omega 3 in het voer zo hoog mogelijk te krijgen. Dit is een ontwikkeling die mijn volle steun krijgt. Ik kan alleen maar adviseren om bij de keuze van uw duivenvoer ook hier op te letten. Het is immers beter minder duiven te houden die men optimaal verzorgd dan veel duiven te houden die men nog maar matig kan verzorgen omdat men meent te moeten bezuinigen op het voer.

 

Een bekende voedingsdeskundige vertelde me onlangs dat hun firma diverse testen hadden gedaan met de omega 3 oliehoudende zaden en dat ze er in geslaagd waren een voer te produceren met een omega 6: omega 3 verhouding van 4:1. Wel degelijk een hele prestatie! Deze verhouding begint de optimale verhouding van 1:1 te benaderen. De 1:1 verhouding was rond 1900 in Europa doorgaans gebruikelijk in het dagelijkse rantsoen. Door de industrialisatie is in de twintigste eeuw deze verhouding steeds schever komen te liggen zodat in ons huidige gemiddelde voedingspatroon waardes van 25:1 niet ongewoon zijn. Het inzicht dat hierdoor algemene gezondheidsklachten, gedragsproblemen en andere klachten kunnen ontstaan wordt inmiddels breed gedragen. Dat is dan ook de reden dat veel humane voedselproducenten nu schermen met de extra Omega 3 die in hun producten zit. Yoghurt, boter en noem ze maar op. Tot pak weg 1960 bevatte melk veel omega 3 omdat de koeien gevoerd werden met gras. Dit bevatte van nature genoeg omega 3 om het in de melk te doen verschijnen. Rond die tijd werd getracht de productie van de koeien te verhogen door het rantsoen aan te passen. Dat is wonderwel goed gelukt. Alleen is op deze manier het gehalte van de omega 3 in de melk drastisch gedaald omdat de koeien minder gras en meer krachtvoer kregen. Krachtvoer, U raad het al, dat vooral de (goedkopere) omega 6 olie houdende granen bevatte.

 

Toen ik onze kweekolie op de markt bracht realiseerde ik me al dat het een stap in de goede richting was, maar dat een aanpassing van het duivenvoer door de voederproducenten nodig zou zijn om structurele verbetering te bereiken.

Dat blijkt nu ook uit onderzoek.

Veel kweekmengelingen bevatten, volgens genoemde deskundige verhoudingen die kunnen variëren tussen de 30:1 en de 50:1. Dat maakt duidelijk dat deze mengelingen weliswaar niet schadelijk hoeven te zijn voor de duiven maar niet echt zullen bijdragen aan een optimale ontwikkeling van de jonge hersentjes.

De jongen zullen goed gezond zijn maar er kan meer bereikt worden door deze verhouding meer in balans te brengen.

 

Genoemde deskundige had proeven gedaan met een omega olie met een verhouding van 2:5. (Dus 2 delen omega 6 en 5 delen omega 3) Daarmee was

De verhouding van 50:1 terug te brengen naar 23:1 en bij de mengeling met de verhouding 25:1 naar 15:1. Deze toevoegingen verbeteren de verhouding wel degelijk. Maar er is meer nodig om een optimale verhouding te krijgen. Enerzijds moet de mengeling zo zijn samengesteld dat de verhouding al sterk verbeterd wordt. Anderzijds doet men er goed aan indien men een kweekolie gebruikt er dus een te gebruiken met een overmaat aan omega 3 en nagenoeg geen omega 6.

 

Ideaal zou zijn als de kweekmengelingen in de toekomst allemaal de juiste samenstelling zouden krijgen dan zou het geven van extra kweekolie immers overbodig worden.

 

 

 

 

Succes

Peter Boskamp