Worminfecties

Wormbesmetting

Wormen kunnen de conditie van een duif negatief klinische klachten veroorzaken, maar kunnen er wel voor zorgen dat de duiven geen topvorm zullen bereiken. Bij matige wormbesmettingen zullen er al meer verschijnselen optreden zoals vermagering, slecht ruien, diarree, weinig dons gooien en sneller vermoeid raken. Ook kan de vruchtbaarheid negatief beïnvloedt worden. Haarwormen zijn voor duiven schadelijker dan spoelwormen. Het is aan te raden in geval van een wormbesmetting de duiven altijd te behandelen. Daarbij wordt geadviseerd de duiven tussen de 8 dagen en drie weken na de eerste behandeling de duiven nogmaals te behandelen. Er zijn diverse wormmiddelen beschikbaar. Wormcapsules (een capsule per duif) voor individuele behandeling, Wormkuur vloeibaar (8 ml per 2 liter drinkwater) of Wormpoeder voor koppelbehandeling. Het is aan te bevelen om bij een besmetting de hokken uit te branden of met een verfstripper na te lopen nadat deze bevochtigd zijn. Dit is de enig effectieve methode om de eitjes op de hokken te doden. Na een wormkuur kan enkele dagen een vitaminepreparaat worden gegeven. Bijvoorbeeld Farvisol.