Ontsmetting


Het najaar is bij uitstek de aangewezen tijd om het duivenhok eens goed te ontsmetten. Er zijn diverse goede ontsmettingsmiddelen te verkrijgen op de markt met betrekking tot de desinfecterende werking. 

 

pigeon in loft Het vervelende van veel ontsmettingsmiddelen is dat ze kankerverwekkende eigenschappen in zich kunnen hebben in meerdere of mindere mate. Nu hebben de duiven daar doorgaans niet zo veel mee van doen, de eigenaar des te meer. Wat me door de jaren heen opvalt, is dat de bijwerkingen van deze middelen wat betreft kankerverwekkendheid vaak weggemoffeld worden in de kleine letters of anderszins worden gebagatelliseerd.

Ruim tien jaar geleden hebben we ons verdiept in de mogelijkheden die er zijn met betrekking tot goede ontsmetting en veiligheid van het te gebruiken middel. We kwamen toen uit bij Virkon® S. Vooralsnog lijkt dit een veilig middel te zijn, zodat we dit niet alleen voor onze eigen duivenhokken gebruiken, maar ook voor de ontsmetting van de ruimten in de kliniek.

Virkon® S is geschikt voor desinfectie van oppervlakken, materialen, watersystemen en luchtdesinfectie. Als men te kampen heeft met een uitbraak van een ziekte in één virkons 1000 gr 1 1van de hokken en men wil het risico verkleinen om de infectie zelf over te lopen naar een andere afdeling, dan kan het middel ook goed gebruikt worden om in een ontsmettingsbak voor het schoeisel te doen.

Wat belangrijk is om te weten, is dat men voor het gebruik van Virkon® S de oppervlakten eerst goed moet reinigen. Daarna dient men een 1% oplossing van het middel geruime tijd te laten inwerken om een optimale werking te kunnen verkrijgen. Te vaak merk ik nog dat men de Virkon® S als een veredeld schoonmaakmiddel gebruikt. Dat dient men echter te vermijden. Dus eerst de zaak schoonmaken en daarna de ontsmetting op de juiste manier toepassen.

Als we af mogen gaan op de gegevens van de producent, heeft geen enkel ander ontsmettingsmiddel een veiligheidsprofiel en een brede en krachtige werking als de Virkon S®. Het middel heeft een sterk afdodende werking van vele bij vogels voorkomende pathogenen. Zowel virussen, schimmels als bacteriën. Het zou werkzaam zijn tegen meer dan 500 verschillende pathogenen. Een goede werkzaamheid bestaat er tegen Salmonella typhimurium en Newcastle disease (Paramyxo) alsook tegen Vogelgriep.

Het middel is niet geclassificeerd als schadelijk, het veroorzaakt geen overgevoeligheid in zowel poedervorm als in de gebruiksverdunningen, in overeenstemming met EU criteria (1999/45/EG)

Naar het zich laat aanzien, komt er een officiële toelating voor drinkwater toepassing bij kippen. Off label wordt het al door meerdere liefhebbers gebruikt in een dosering van 0,5-1 gram per liter drinkwater ter preventie van darmproblemen.

Niet alleen een juiste inwerkingtijd is belangrijk, ook de juiste verdunning is belangrijk. Wij zelf houden een verdunning aan van 1 op 100. Dit komt neer op 10 gram per liter. Voor sommige ziekten is een verdunning van 1 op 200 al voldoende zoals bij Influenza- infecties. Maar voor de meeste virussen is toch echt wel een verdunning van 1 op 100 gewenst. Dit geldt onder andere voor het Paramyxovirus, het Circovirus en bij het Adeno-coli-syndroom.

Ook voor de meeste bacteriën en schimmels, als ook voor de Chlamydiae is een verdunning van één op 100 gewenst.

Nogmaals: laat de vloeistof lang genoeg inwerken op het oppervlakte om een effectieve werking te kunnen garanderen.