Vliegseizoen

Oude duiven


Een goede maand voor de aanvang van het vliegseizoen van de oude duiven, is het verstandig deze te laten controleren op latente (verborgen)luchtweginfecties, het geel, coccidiose en wormen.

Zonodig kan dan tegen aanwezige luchtwegbesmettingen gedurende 6 dagen gekuurd worden met poeder 26 (myco-ornimix). 5 gram per liter drinkwater of liever 10 gram per kg voer. Tevens kan dan, zonodig, twee dagen achtereen een Geelcapsule worden verstrekt op de nuchtere maag. Het is verstandig om de oude duiven vanaf dit moment 2- 3 x per week Bony-SGR toe te dienen. 5 ml per liter drinkwater. De duiven beginnen dan gestadig in een betere conditie te komen.

A. De Vitesse en Midfond vluchten


De dag voor inkorven Bony-MR-supplement over het voer. Naarmate de afstanden groter worden de gift verlengen tot twee dagen. Op de dag van inkorven Bony-mineral 10 druppels in combinatie met Bony-SGR. Laatste drank altijd vers water geven.
Bij thuiskomst de eerste drank Bony Bolectrol Plus 1 eetlepel per liter drinkwater. Daarna Poeder 18over het voer (10 gram per kg voer) of in het drinkwater (5 gram per liter) Een alternatief is de SA-mix 7 gram per kg voer of 7 gram per twee liter drinkwater. In het drinkwater Bony-SGR verstrekken 5 ml per liter drinkwater. In het begin 2 maal per week, naarmate de vluchten langer worden meerdere dagen per week.
Na zware vluchten en bij het groter worden van de afstand is het verstrekken van poeder 18 of SA-mix gedurende twee opeenvolgende dagen aan te bevelen. Eventueel kan men de duiven individueel behandelen met Ornicapsules.

B. Fondvluchten


Bij de richtvluchten kan men te werk gaan zoals beschreven bij de Midfond. Individuele behandeling van de duiven met Orni-capsules verdient de voorkeur bij de Fondvluchten.
Op de dag van inkorven kan men Bony-SGR (5 ml per liter drinkwater) combineren met Bony-mineral. (10 druppels per liter drinkwater). Verwacht men warm weer dan is het aan te raden deze drank aan te vullen met een eetlepel Bony Bolectrol Plus.
Bij thuiskomst onmiddellijk Bony Bolectrol Plus in het drinkwater, een eetlepel per liter drinkwater, gevolgd door een of twee dagen een Ornicapsule. Indien men voor het vliegseizoen de duiven gedurende twee opeenvolgende dagen een geelcapsule heeft gegeven op de nuchtere maag kan men volstaan met een keer per drie weken een capsule te verstrekken ter preventie van het geel. (Maakt men gebruik van de geelcapsules dan kan men na de vluchten gebruik maken van poeder 26. Indien men geen gebruik wenst te maken van de geelcapsules, verdient het de voorkeur om te werken met de SA-mix of Poeder 18. Bij voorkeur
over het voer). Bij Zware Fondvluchten dient men de duiven een week voor het inkorven drie dagen achtereen een Ornicapsule toe. Daarnaast gedurende meerdere dagen Bony-MR-supplement over het voer en Bony-SGR in het drinkwater.
Gedurende de laatste twee dagen voor inkorven in combinatie met Bony Bolectrol Plus (een eetlepel per liter) en Bonymineral (10 druppels per liter). Bij thuiskomst Bony Bolectrol Plus, een eetlepel per liter drinkwater en twee dagen achtereen een Ornicapsule.

Jonge duivenvluchten


Piepers die worden afgezet kunnen gedurende een vijftal dagen een kuur krijgen met SL-mix. Daarna gedurende twee tot drie dagen per week Bony-SGR. Ter verbetering van de spierontwikkeling kan men enkele dagen per week dan gelijktijdig Bony-Amin over het voer verstrekken. De ontwikkeling van de jongen moet op deze wijze voorspoedig verlopen. Ongeveer twee weken voor de opleervluchten dient met de jongen gedurende 5 dagen Bony-Jodi toe.Tevens is het verstandig nu twee dagen achter elkaar een Geelcapsule te verstrekken op de nuchtere maag. Op de dag voor inkorven een eetlepel Bony-MR supplement over het voer. Op de dag van inkorven Bony-SGR 5 ml per liter drinkwater samen met 10 druppels Bony-mineral. Onmiddellijk bij thuiskomst na de vlucht een eetlepel Bony Bolectrol Plus per liter drinkwater verstrekken. Daarnaast Bony-Jodi over het voer. Gedurende de eerste vluchten kan men volstaan met drie maal per week Bony-SGR in het drinkwater. Zodra de afstanden groter worden mag de frequentie worden opgevoerd. Dan kan ook de Bony-MR-supplement meerdere dagen gegeven worden. Na de vierde vlucht is het gewenst een tot twee dagen een Ornicapsule te verstrekken aan de jongen. (N.B. indien men afziet van het gebruik van de geelcapsules kan als alternatief op maandag SL-mix en op dinsdag Poeder 18 gegeven worden aan de jongen. Voor het overige kan het schema blijven als bovenstaand). Bony-MR supplement kan bevochtigd worden met Bony-duivenolie, Bony Bolectrol Plus of verdund citroensap).