Kweekadviezen

Het is belangrijk om te zorgen dat tijdens de kweek alles onder controle is en blijft, om op deze manier te zorgen voor een gezond en voorspoedig opgroeien van de jongen. Daartoe is het verstandig om enkele weken voor het koppelen de mest van de duiven te laten controleren op eventueel aanwezige besmetting van coccidiose, wormen en paratyfus.

Vanaf Coccidiose kan men behandelen met Baycox of eventueel in combinatie met een kuur tegen paratyfus en E. Coli met Trimsulfa. Een wormbesmetting kan men dan behandelen met Wormkuurvloeibaar, wormcapsules of Bonywormpoeder. Als kuur tegen paratyfus kan men ook Para-S- vloeibaar gebruiken.

Wijze van gebruik:

Baycox

twee dagen 3-4 ml per liter drinkwater.

Trimsulfa

ter bestrijding van coccidiose en paratyfus en E.coli preventief gedurende 7-10 dagen vanaf het einde van de rui. Als behandeling bij vastgestelde paratyfus gedurende 14 dagen. Daarna adviseren wij vaccinatie van de duiven, gevolgd door een nakuur gedurende een week. Dosering 2 ml per liter drinkwater.

Para-S- Vloeibaar

Preventief: vanaf het einde van de rui gedurende een week. Curatief: gedurende 10-14 dagen. Dosering: 2 ml per liter drinkwater.

Wormkuur Vloeibaar

Gedurende drie dagen achter elkaar 4 ml per liter drinkwater. Na 8 dagen herhalen. Na de wormkuur enkele dagen Farvisol verstrekken. Na de wormkuur de hokken uitbran- den. Men kan de duiven ook individueel behandelen middels het opsteken van een capsule.

Bij het koppelen kan men beginnen met het vers trekken van Bony-SGR. Op verse eieren een geelkuur geven gedurende 6 dagen of twee dagen achter elkaar een geelcapsule op de nuchtere maag.

Bony-SGR

Dosering 5 ml per liter drinkwater tenminste drie dagen per week gedurende de gehele kweekperiode tot aan het afzetten van de jongen.

Farvisol

1 x per week 1 gram per liter drink- water.

Bony Bolectrol Plus

Bij spuiters in het nest bij overgang van pap naar hard voer kan men Bony Bolectrol Plus geven in de dubbele dose- ring gedurende een aantal dagen.

Tijdens de kweekperiode de mineralen en het grit niet verwijderen van het hok. Bij slechte kwaliteit van de eischaal kan men C/P drank verstrekken gedurende een aantal dagen. Bij optredende vruchtbaarheidsstoornissen kan men voorafgaande aan de koppeling gedurende een drietal weken extra Vitamine E verstrekken over het voer en dagelijks Bony-SGR in het drink- water. Individueel kan aansluitend het geven van hor- moonbehandelingen zinvol zijn. Zowel bij doffers als duivinnen kan met injecties de vruchtbaarheid verbeterd worden.