Nieuwsbrief December 2011

Kweekperiode

De  rui- en kweekperiode zijn belangrijk om een goed fundament te leggen voor het volgende seizoen. Medisch gezien dient men op een aantal dingen te letten.

Als de ruiperiode niet gebruikt is om de duiven aan hun lot over te laten maar daarentegen juist gezorgd is dat het de duiven niet aan essentiële bouwstoffen heeft ontbroken, zodat ze een goed verenkleed voor het komende seizoen hebben weten te vormen dan kunnen we met een gerust hart aan de kweekperiode beginnen.

Tijdens de ruiperiode wordt veel van de duiven gevergd. Het is dan ook bij uitstek de periode waarin de weerstand van de duiven sterk kan teruglopen.

 

Ondersteuning van de weerstand in die periode is dan ook van belang. Als om wat voor reden dan ook de weerstand onnodig ver is teruggelopen, bijvoorbeeld doordat de duiven ook nog eens last kregen van one eye cold of een salmonella-infectie dan is het verstandig om de mest tijdig te laten controleren op de aanwezigheid van coccidiose en wormen. Heeft er nog geen controle op paratyfus plaatsgevonden dan kan dat alsnog mee aangevraagd worden als U uw dierenarts de mest laat onderzoeken.

Voordat aan het kweekseizoen begonnen wordt dienen de duiven vrij te zijn van wat ik noem de ‘huis-, tuin- en keukenziekten. Ik doel daarmee op die ziekten die iedere zichzelf respecterende duivenliefhebber kan vermijden. Namelijk trichomoniasis, hexamitiasis, coccidiose en worminfecties.

Is er een zware trichomoniasis besmetting aanwezig dan is het goed deze al voordat de kweek begonnen wordt te bestrijden. Wel ruim van te voren beginnen hiermee om beïnvloeding van de vruchtbaarheid te vermijden. Men kan bij zware infecties bij voorkeur kiezen uit twee dagen achtereen een capsule tegen het geel. Op die manier is de infectie verdwenen en hebben de duiven de juiste hoeveelheid medicatie binnen gekregen. De duiven hoeven op die manier niet onnodig lang gekuurd te worden terwijl de kans dat er toch nog een restinfectie achterblijft gering is. Bij een drinkwaterkuur of een voerkuur is die garantie niet te verkrijgen. Zodra de zware infectie onder controle is of er is slechts sprake van een beperkte infectie dan kan men volstaan met een eenmalige geelcapsule op de eieren,

Coccidiose dient ook bestreden te worden indien er sprake is van een hevige infectie. Hetzelfde geldt voor worminfecties. In geval er een worminfectie wordt vastgesteld in de herfst- en winterperiode dan is het raadzaam om deze infectie wel degelijk grondig te bestrijden. Enerzijds om de jongen in een schoon nest te laten opgroeien, maar ook om tijdens het vliegseizoen gevrijwaard te zijn van wormen.

Wormen zowel als coccidiën laten zich door de meeste desinfecteermiddelen niet afdoden. Die illusie moet men niet hebben. Alleen voor de vlam en de hete lucht van een verfstripper hebben deze parasieten een ‘dodelijk'respect. Alleen dit werkt afdoende. Na een coccidiosekuur of een wormkuur dus ook altijd branden. Vergeet daarbij ook niet het tegelpad enzovoort naar het duivenhok toe. Want de liefhebber kan best wel eens zelf een grote bron van her-infectie zijn.

Wormlarven zijn daarnaast ook nog eens niet gevoelig voor de gebruikte wormmiddelen. Derhalve wordt geadviseerd om na een dag of tien de kuur nogmaals te herhelen. Op deze manier wordt de worminfectie het beste aangepakt.

In een periode van ca een maand na de wormkuur mogen geen wormeitjes in de mest gevonden worden. Is dit toch het geval dan werkt de wormkuur niet naar behoren en kan er sprake zijn van resistentie tegen het gebruikte wormmiddel.

Als er sprake is van een zware worminfectie dan dient er strategisch ontwormd te worden. We mogen er dan bijna blindelings van uitgaan dat de omgeving dusdanig besmet is dat de duiven zich opnieuw besmetten. In deze uitzonderlijke gevallen kan het verstandig zijn om de duiven maandelijks gedurende enkele maanden te ontwormen.

De infecties spelen geen rol van betekenis. Wat dan? Omega 3 olie is inmiddels niet meer weg te denken tijdens de kweek. Er zijn inmiddels zoveel onderzoeken dat deze olie een belangrijke rol speelt bij de opbouw van de hersenen dat deze in de periode na het koppelen tot aan de leg het beste dagelijks verstrekt wordt.

Tijdens het broeden is dit niet nodig. Dan kan men volstaan met een tot twee keer per week. Vanaf het uitkippen van de eieren gaat mijn voorkeur uit naar een afwisseling tussen kweekolie met omega 3 en omega-nucleovit. De omega-nucleovit bevat naast omega 3 olie ook nucleotiden die een rol spelen bij de opbouw van de cellen. Het lichaam kan deze nucleotiden ook zelf maken maar dit kost nogal wat energie. Als het lichaam deze nucleotiden al aangeboden krijgt blijft er extra energie over om andere belangrijke taken te verrichten. Het resultaat is doorgaans een voorspoediger opgroeien van de jongen.

Indien bij controle van de duiven gebleken is dat er sprake is van (verborgen) luchtweginfecties kan men in plaats van een geelkuur op de eieren ook een combinatiekuur geven van een geelkuur met een luchtwegkuur.

Tijdens de kweekperiode adviseer ik twee keer per week de Bony S.G.R. te geven. Men kan ook kiezen voor het Basissysteem.

 

Ik wens U een gezonde kweek

 

Succes

 

Peter Boskamp