Nieuwsbrief Duiven - Mei 2020

Nog even over vaccins

Als ik zie hoeveel vragen ik binnen krijg over vaccins, dan lijkt het me nuttig hier opnieuw even aandacht aan dit onderwerp te besteden.
vaccin nieuwsbrief mei 2020
Er is veel te doen in vaccinland. Niet in de laatste plaats vanwege het Coronavaccin dat er moet komen, om, zoals men ons wil leren,  terug te kunnen naar normaal. Mensen die vragen stellen over de veiligheid van vaccins worden al gauw weggezet als zijnde antivaccin. Ik zelf ben niet tegen vaccins, mits ze maar veilig zijn en het middel niet vele malen erger is dan de kwaal. Sinds ik weet dat vaccinfirma’s niet ter verantwoording kunnen worden geroepen voor het product dat ze fabriceren, is mijn kritische houding omtrent de veiligheid van vaccins sterk toegenomen. Dit maakt me daarmee niet tegen vaccins. Er is inmiddels heel wat informatie beschikbaar over de risico’s van de Coronavaccins die men ontwikkelt, risico’s die vooralsnog niet onderschat dienen te worden, louter uit geldbejag. Waakzaamheid is derhalve wat dit betreft geboden.