Nieuwsbrief April 20203

Immuniteit

Als de Coronaviruspandemie ons iets kan leren, dan is het wel dat het van essentieel belang is om de gezondheid te optimaliseren. In de media wordt steevast de melding gemaakt dat slachtoffers vooral immuun gecompromitteerde oudere mensen zijn met onderliggende andere medische problemen, dan wel jongeren die meer medische problemen meesjouwden. Af en toe slechts, is er een melding van mensen die kerngezond waren voordat ze in de problemen kwamen.