De afgelopen weken bezochten meerdere liefhebbers onze kliniek die aangaven dat ze wel een natuurlijk programma wilden volgen, maar dat ze niet uit de voeten konden met de catalogus die ze op de beurs hadden meegenomen. Aanvankelijk vond ik dat enigszins overdreven, omdat ik in de veronderstelling was dat een en ander helder beschreven stond. Toen ik dit in de kliniek ter sprake bracht, gaven twee nieuwe assistentes aan ook moeite te hebben met de opsomming in de catalogus.

Ik denk dan nu ook dat het goed is om een aanzet te geven tot ons natuurlijke systeem bezien vanuit het gezichtspunt van de ziektezorg, gezondheidszorg en prestatiezorg zoals die in mijn boek  ‘Duiven gezond houden’ beschreven staat. Uitgangspunt is dat de liefhebber weet hoe hij moet voeren. Dat hij goed voer gebruikt en constante kwaliteit.

Ziektezorg
Allereerst is het belangrijk om voor het seizoen vast te (laten) stellen of er nog problemen zijn met de luchtwegen of andere tekortkomingen bij de duiven die middels medicinaal ingrijpen verholpen kunnen worden. Minimaal veertien dagen voor de aanvang van de vluchten moet dit dan verholpen zijn, zodat de duiven voldoende tijd hebben om nog te herstellen van de noodzakelijke kuur met geneesmiddelen. Wat de ziektezorg betreft is het, zeker tijdens de eerste vluchten als de infectiedruk in de reismanden het hoogste is, noodzakelijk om de vinger goed aan de pols te houden om te controleren of er tijdens het verblijf in de manden wederom een infectie opgelopen is. Indien een vereniging in de regio verhoudingsgewijs matig presteert, is dit zeker een belangrijk gegeven.

Gezondheidszorg
Zodra de infecties bedwongen zijn, is het van belang om er voor te zorgen dat de kans dat heel snel weer nieuwe infecties opgepikt worden, zo veel mogelijk wordt voorkomen. Dit kan men bereiken door de weerstand van de duiven optimaal te ondersteunen. Binnen ons basissysteem vormen de Bony SGR en sinds dit jaar de Bony Bio compleet hierbij de rode draad. De praktijk leert dat het regelmatig afwisselend verstrekken van beide dranken in het drinkwater in sterke mate bijdraagt aan een goede darmgezondheid. Dit op zijn beurt ondersteunt de algemene weerstand zodanig dat de duiven veelal minder gevoelig zijn voor algemene infecties. Om dit in zijn geheel nog verder te ondersteunen, wordt de dag na thuiskomst de Bony Usneano Plus verstrekt in het drinkwater. Deze drank maakt het de Coccidiose en het Geel best moeilijk.

Op de overgang van de Gezondheidszorg en de Prestatiezorg zitten de drie producten die we midweeks over het voer adviseren. De Omega Nucleovit, de B.M.T. en de Basiskern. Gecombineerd ondersteunt deze combinatie niet alleen de weerstand, maar draagt het ook bij aan de opbouw van het prestatieniveau in het begin van de vluchten reeks.
Zodra er meer van de duiven gevraagd wordt, komen de Power Glutavit en de Bony MR Plus in beeld. De eerste wordt vooral gebruikt tijdens de opbouw naar de verder Vitessevluchten en de Midfond vluchten, terwijl de Bony MR Plus zijn sporen ruimschoots verdiend heeft tijdens de eendaagse en Meerdaagse Fondvluchten. Waar de overgang in het gebruik van voornoemde producten ligt, hangt af van de vluchtomstandigheden en het ‘fingerspitzgevoel’ van de liefhebber. Deze beide producten worden over het voer verstrekt met bijvoorbeeld vliegolie.

De prestaties moeten met bovenstaande middelen al ruimschoots verbeteren. Maar veel liefhebbers zweren erbij om de 10 druppels Bony Mineral in het drinkwater te doen voor de vluchten. Deze sporenelementen zorgen er voor dat de duiven fitter thuis komen en niet op de plek vallen als uitgeknepen dweilen. Het behoort al jaren tot één van de topproducten binnen het Bony gamma.
Komen de midfondvluchten eraan, dan kan het goed zijn om de duiven een extra impuls te geven.

Hiertoe wordt dan bij de Bony Mineral de Bony Cat Plus samen in het drinkwater gedaan. De combinatie zorgt voor een boost tijdens de vluchten. Tijdens de Eendaagse en Meerdaagse Fondvluchten geven we zelf enkele dagen achtereen de Bony SGR. Bij de Meerdaagse Fondvluchten de laatste vier dagen vóór het inmanden. De laatste drie dagen geven we dan de Bony Cat Plus en de laatste Twee dagen de Bony Mineral.

Bij de Meerdaagse Fondvluchten geven we de laatste drie dagen de Bony MR supplement over het voer met Vliegolie 2.0. De combinatie van de genoemde producten zorgt voor een evenwichtige opbouw van de prestaties naar de vluchten toe. De duiven gaan zo goed geprepareerd de manden in.

Duiven die bij ons in de begeleiding zitten, komen ook nog in aanmerking voor de speciaalcapsules op de dag van inkorving. Hierbij is het van belang om vast te stellen of de duiven in goeden doen zijn.
Duiven die sub-optimaal zijn, hebben natuurlijk ook geen baat bij dit soort uitbalancerende natuurlijke capsules. Van ezels maak je verder ook geen renpaarden.

Maar wat dan met al die andere producten die ook nog in de catalogus staan? Laat ik daar helder in zijn. Begin bij het begin en bouw de duiven op. Dat is een goede raad die helaas door zeer veel liefhebbers in de wind wordt geslagen. Die ‘opbouw’ kost volgens velen teveel tijd en dus wil men de toevlucht zoeken tot een aantal van de resterende producten. Producten die in principe ontwikkeld zijn voor speciale omstandigheden, zodra het normale systeem tekort schiet.

Zo kan het zijn dat liefhebbers die onder begeleiding staan van de kliniek, te kennen geven dat ondanks alle goede bedoelingen de vlieglust toch nog matig is. Voor die gevallen is de Bony Endurance en de Bony Trainingsmix ontwikkeld. Beide producten zorgen voor een opbouw van de vlieglust en het uithoudingsvermogen. Maar verstandige liefhebbers kunnen dat ook bereiken met de eerder genoemde producten. Die gebruiken niet gelijk de ‘turbo’s .

Zowel Bony Endurance als de Bony Trainingsmixbevatten onder andere Octacosanol. Deze stof biedt, zo is via wetenschappelijk onderzoek aangetoond, de mogelijkheid het uithoudingsvermogen met ca. 10% te verhogen mits voldaan is aan de opbouwfase die voor een optimaal resultaat gewenst is. Hiertoe dient men tijdens de trainingsopbouw ca. 14 dagen achtereen deze mix te geven al dan niet in combinatie met Bony Omega Vliegolie Octa 20.000. Na deze periode kan men volstaan met een gift van twee maal per week.

Gewone vitamine preparaten die na herstel van ziekte gegeven kunnen worden, zijn de Bony Farvisol of de Bony Vliegvitamine Plus.

Komen de duiven terug van de vlucht? Dan kan men de duiven opvangen met Bony Bolectrol, aangevuld met 10 druppels A Booster. De A booster is een concentraat van direct opneembare aminozuren die een snelle recuperatie na de vlucht mogelijk maken. Voor duiven die geleden hebben omdat ze enkele dagen gezworven hebben, zijn de Bony Herstelcapsules ontworpen. Deze hebben bij veel liefhebbers echter hun weg gevonden na de vluchten om de duiven individueel te ondersteunen.

Nu is dit niet het hele gamma aan Bony producten. Er zijn nog andere producten te noemen, zoals het veel gebruikte Bony Bronchicron. Maar ik wil de opsomming hier toch beëindigen voordat het overzicht opnieuw verloren gaat.

Ik hoop dat deze nieuwsbrief helderheid heeft weten te brengen bij hen die nog geen weg weten met onze producten maar er wel mee aan de slag zouden moeten.

Groet,
Peter Boskamp