duiven voerIn onze praktijk hoor je steeds vaker van liefhebbers, dat ze vinden dat de duiven steeds zwakker worden en dat steeds vaker gekuurd moet worden tegen ziekten die vroeger niet voorkwamen. We kunnen zeggen dat er nieuwe ziekten zijn bijgekomen. Dat is zeker mogelijk. Waar dierenartsen goed in zijn, is het bestrijden van deze ziekten, vaak met antibiotica. Dat heeft soms meer weg van dweilen met de kraan open dan dat men bezig is met de oorzaak van de problemen.

Dat is begrijpelijker dan we in eerste instantie denken. Omdat de teruggang heel langzaam gaat, merken we nauwelijks iets van de achteruitgang in kwaliteit van de voeding.

Lees verder.