De Pestkop (I)

Ik heb in mijn nieuwsbrieven al vaker aangegeven dat duiven een heleboel potentieel ziekteverwekkende bacteriën bij zich kunnen dragen, die gelukkig lang niet altijd gelijk tot ziekteverschijnselen aanleiding hoeven te geven. Of en in welke mate deze ziekteverwekkers problemen zullen veroorzaken hangt af van meerdere factoren. We lezen in de krant of zien op het journaal wel vaker meldingen van de uitbraak van besmettelijke ziekten zoals Cholera in gebieden waar een natuurramp zich heeft voltrokken. Die infecties zijn meestal net zo sluimerend aanwezig als de infecties bij onze duiven. Pas als de omstandigheden gunstig worden kunnen ze hun schadelijke werking tentoonspreiden.

Type Pestkop
Infecties die bij duiven aanwezig kunnen zijn zonder dat ze gelijk tot ziekte aanleiding hoeven te geven zijn bijvoorbeeld Coccidiose, Trichomoniasis, Hexamitiasis, Streptokokken, Staphylococcen, E. Coli en zelfs Salmonella. Maar ook zeker de Pestkop. De naam van de pestkop is officieel Pseudomonas Aeruginosa. Waarschijnlijk betreft het bij duiven slechts een van de ca. 200 verschillende stammen die bestaan van deze bacterie. We hebben namelijk DNA-typering van de gevonden Pseudomonas stam laten uitvoeren. Hierbij kwam tot nu toe iedere keer weer slechts een bepaalde variant naar voren, namelijk het type ATCC 10145. Herhaling van dit onderzoek moet definitief helpen vaststellen of het bij duiven inderdaad steeds om dezelfde stam handelt.

Deze Pestkopbacterie kan bij duiven problemen veroorzaken tijdens de wedvluchten. Of dit het geval is hangt van de omstandigheden af maar ook van de mate waarin deze bacterie aanwezig is. Onder koude en natte omstandigheden zien we deze bacterie meer. In de zomermaanden veroorzaakt deze bacterie meestal geen problemen. De aantallen die we onder warme omstandigheden vaststellen zijn veel kleiner dan vroeg in het voorjaar en aan het einde van de winter.

Net als bij kleine aantallen Trichomonas parasieten of Coccidiën is een slechts geringe aanwezigheid van deze Pestkop weinig alarmerend. Sterker nog tot vrij recent werd de aanwezigheid van zelfs grotere aantallen van deze bacterie nog afgedaan als een onschuldig fenomeen. Deze bacterie geeft slechts onder bepaalde omstandigheden aanleiding tot ziekte zoals bloedvergiftiging of longontsteking, weliswaar met vaak dodelijke afloop. De aanwezigheid van de bacterie bij de mens wordt vaak beschouwd als een teken van gebrekkige afweer. Omdat typische symptomen zoals bij infecties met vele andere bacteriën ontbreken, zien we dan ook dat in veel studieboeken over ziekten deze bacterie daarom niet wordt opgenomen.

Dat wil niet zeggen dat de bacterie hierdoor voor de duivensport ook als onschuldig is te beschouwen. Het tegendeel wordt bijna dagelijks bewezen. Grote aantallen liefhebbers die niet of nauwelijks hun prijzen wisten te maken bleken last te hebben van deze bacterie. Zodra deze infectiedruk was weggewerkt, waren de problemen met de duiven daardoor ook verleden tijd.
We zien dus een bacterie die in de wintermaanden gewoon op het hok aanwezig kan zijn bij de duiven, zonder dat ze ogenschijnlijk ziek zijn. Ogenschijnlijk want bij nadere inspectie wordt duidelijk dat de duiven niet echt in goeden doen zijn.

Diezelfde duiven laten het in het voorjaar, zodra de wedstrijden beginnen, vaak snel afweten. De prestaties blijven niet alleen uit. Ook het aantal duiven dat op eenvoudige vluchten achterblijft of soms dagen te laat komt is vaak onevenredig hoog.

We zagen in het verleden liefhebbers die van dierenarts naar dierenarts liepen om daar een behandeling ‘voor de luchtwegen’ te krijgen. Vaak met teleurstellend of kortstondig resultaat. Dan maar weer naar de volgende dierenarts met het volgende middel. De dierenarts die toevallig een werkzaam middel tegen deze bacterie gaf was voor dat moment top.
Maar omdat de oorzaak niet werd aangepakt bleef het een proces van vallen en opstaan en pappen en nathouden.
Wordt de Pestkop vastgesteld dan is een gerichte aanpak gewenst. Een willekeurige kuur kan de liefhebber uiteindelijk van het bed op het stro helpen.


In het boek ‘Duiven gezond houden’ is in enkele hoofdstukken aandacht besteed aan deze Pestkop bacterie.

peterboek 

In de komende nieuwsbrief zullen we verder aandacht besteden aan de Pestkop en zijn gevolgen.


Korting

Afgelopen maanden hebben we onze website van Bonyfarma geheel vernieuwd. Ter gelegenheid van de lancering willen we de lezers van de Nieuwsbrief in de gelegenheid stellen middels onderstaande code een bestelling te plaatsen met 5% korting tot 30 april 2016


NB. deze korting wordt automatisch verwerkt en geldt daarom louter en alleen bij bestellingen via de webshop en dus NIET bij email- en telefonische bestellingen of afname in de kliniek.


De kortingscode voor de nieuwsbrief april:

K5AP-NB-16


Succes, 
Peter Boskamp