Nieuwsbrief oktober 2014

‘Verwar de waarheid niet met de mening van de meerderheid’

...want bedenk…

..alles is relatief.


Wist U dat………………

…..de afgelopen maand weer meerdere liefhebbers vreemd opkeken, omdat hun duiven na een vijf of zesdaagse geelkuur via het drinkwater, toch nog een matige besmetting hadden die zichtbaar was bij controle via het beeldscherm in de spreekkamer?

…..zodra de ‘R’ in de maand is drinkwaterkuren helemaal niet meer werken. Dan zijn voerkuren nodig of nog beter 2 dagen een individuele capsule?

…..liefhebbers die het beter willen weten en toch via het drinkwater kuren de resistentie alleen maar in de hand werken en er mede de oorzaak van zijn dat de dosering van de medicatie de afgelopen 15 jaar al 6 maal verhoogd is moeten worden om effectief te blijven?

…..dit zo niet eindeloos door kan blijven gaan, omdat de giftigheidgrens genaderd wordt waardoor we mogelijk met de rug tegen de muur komen te staan omdat al de geelmiddelen familie van elkaar zijn?

….zodra er resistentie tegen het ene middel ontstaat de Trichomonas parasiet snel ook al resistentie weet op te bouwen tegen de andere middelen die gebruikt worden?

…..er in het Tijdschrift voor Diergeneeskunde van augustus jongstleden melding werd gemaakt van een nieuwe Trichomonassoort in het oosten van de US. Deze zou al tot aanzienlijke sterfte hebben geleid onder de wilde duiven aldaar?

…..we bij toeval vaststelden dat, een als conditiepreparaat geïntroduceerd middel, Bony Usneano plus, een remmende werking bleek te hebben bij veel besmettingen van Trichomonas en Coccidiose. Na een kuur van een week was, hoewel niet in alle gevallen, de infectie nagenoeg verdwenen?

….liefhebbers die iedere week een dag Usneanoplus toepasten het afgelopen seizoen, nagenoeg geen last van het geel meer bleken te hebben. Ook hier was het helaas niet altijd het geval. Maar al met al bemoedigend?

…..ook Coccidiose op meerdere hokken een hardnekkig probleem blijft?

…..dit het beste grondig kan worden aangepakt na het seizoen?

…..dit inhoudt dat iedere veertien dagen 2 dagen Baycox gegeven dient te worden in een dosering van minimaal 4 ml per liter?

…..het dan ook noodzakelijk is het hok uit te branden. Het schrobben en dergelijke van het hok heeft maar een beperkte waarde omdat de Coccidiën nagenoeg niet gevoelig zijn voor desinfecteermiddelen?

…..Bony Usneanoplus en Coccidiën ook op gespannen voet lijken te leven met elkaar in veel gevallen?

….. drinkwaterkuren in het algemeen veel minder effectief zijn dan voederkuren of individuele behandeling?

….drinkwaterkuren daarom beter vermeden kunnen worden?

…..dieren beter schoon water kunnen drinken dan met tegenzin drinken van water dat hen niet aan staat?

…..het een misvatting is te denken dat enten en het inspuiten met antibiotica hetzelfde zou zijn?

….er nog steeds veel liefhebbers denken dat een spuit met antibiotica te beschouwen is als een vaccinatie?

…..ook bij injecties een kuur gegeven dient te worden met de meeste middelen, omdat er
anders te kort medicatie wordt verstrekt?

…..het daarom alleen al de voorkeur verdient om antibiotica over het voer te verstrekken?

…..het belangrijk is om voldoende lang te kuren, omdat anders niet alle infectieveroorzakende agentia worden afgedood?

…..indien de dieren die behandeld worden een matige tot gebrekkige weerstand hebben, om wat voor reden dan ook, snel weer ten prooi kunnen vallen aan een hernieuwde ernstigere besmetting?

…..voor ondersteuning van de weerstand de Bony SGR, Bony Basis T en de Bony Sambucca plus nog steeds zeer goede diensten bewijzen?

…..menige liefhebber zich dit jaar goed heeft kunnen helpen bij het in vorm trekken van de duiven, zowel jong als oud, door ze een week lang Bony SGR in het drinkwater te geven?

….Bony Basis T zeer geschikt is om tijdens de rui periode te geven?

….ook duiventhee koken en dit een week laten drinken aan de duiven zeer goed resultaat heeft. Zeker als het wordt gecombineerd met Ruivitamine en/ os Bonichol of Sedochol?

…..in Topwings deze maand een artikel gewijd is aan Streptokokken bij de duiven?

…..mest verzamelen van 5 dagen en hiervan een klein monster laten onderzoeken op de uitscheiding van de Salmonella bacterie meer zin heeft dan blind een kuur te geven?

…..ca 5 weken na een kuur de kans groot is dat de bacterie weer in de mest zit?

….het een illusie is te denken dat men met kuren alleen dit paratyfusprobleem kan oplossen?

….in geval van uitscheiders de combinatie van kuren ,enten, ontsmetten/uitbranden en het verhogen van de algemene weerstand de manier is om het probleem echt aan te pakken?

…..halve maatregelen totaal geen zin hebben?

….de ‘Pestkop-bacterie’(zoals deze in de volksmond genoemd wordt) minstens 8 dagen bestreden dient te worden, omdat anders niet alle verwekkers verdreven zijn?

…..deze bacterie geen ziekteverschijnselen geeft, maar mogelijk tot waarschijnlijk wel een rol speelt bij de verliezen van zelfs ervaren duiven?

…..dit jaar veel liefhebbers weer goed gingen spelen met de duiven zodra deze infectie weggewerkt was?

….deze bacterie met het blote oog niet zichtbaar is onder de microscoop?

…. om deze bacterie zichtbaar te maken een grote vergroting in combinatie met een camera en een donkerveldmicroscoop nodg is?

…. lichte besmettingen de duiven weinig lijken te doen net zoals dit het geval is bij lichte besmettingen met coccidiose en het Geel?

….. fondduiven op opleervluchten van nog geen 100 km dagen te laat kunnen komen als ze deze bacterie bij zich hebben? Ook al zijn het ervaren duiven die nationaal vroeg gevlogen hebben op bijvoorbeeld Barcelona en Marseille?

…. jongen die deze bacterie hebben vaak al van het hok wegblijven?

…..dit euvel, weliswaar niet altijd, maar heel vaak verholpen is als er tegen wordt opgetreden?

….. ik, sinds jaar en dag, ondanks ongefundeerde kritiek toch liever de voorkeur er aan geef om iedereen in zijn waarde te laten?

….. er in het leven belangrijkere dingen zijn dan me druk maken over zulke uitingen van frustratie?

…. het iedereen echter vrij staat om met een boemerang te spelen?

….ik beslist niet het slimste jongetje van de klas wil zijn, maar graag de mogelijkheid wil blijven onderzoeken of en waarom deze Pestkop wel degelijk een rol speelt in de duivensport?

….de resultaten na behandeling hiertegen er dit jaar wederom niet om gelogen hebben en de duivenliefhebbers dan ook doorgaans heel tevreden zijn?

….dit kreng echt niet de oorzaak van alle ellende zal zijn, maar mogelijk wel een bijkomende factor waar we rekening mee zouden moeten houden?

…..ik in het begin van deze eeuw een artikel schreef over het nut van omega 3 bij de ontwikkeling van de hersenen bij dieren?

….inmiddels vast staat dat tot meer dan 1000x meer verbindingen tussen de hersencellen gevormd worden als de dieren voldoende omega 3 krijgen tijdens de ontwikkeling van de hersenen?

…. diepgaande studies in ondermeer Amerika en Engeland (Oxford) bewezen hebben dat de intelligentie van de mensen hierdoor kan toenemen en gedragsstoornissen, maar ook depressies, af kunnen nemen?

….onderzoek bij pups heeft uitgewezen dat hun hersenen zich door de omega 3 vetzuren beter ontwikkelen en dat deze pups op 10 weken slimmer zijn dan pups die de extra omega 3 niet kregen?

…deze voorsprong behouden bleef op latere leeftijd?

….de praktijk leert dat de jonge duiven er echt niet dommer van worden als ze omega 3 krijgen in de kweekperiode?

….Gert-jan Beute destijds een rondvraag deed onder de duivenartsen wat zij vonden van mijn stelling dat het een rol zou kunnen spelen bij de ontwikkeling van de intelligentie van de jongen?

….iedereen dat toen de grootste onzin vond?

…..sindsdien langzaamaan iedere duivenarts wel een eigen omega 3 op de markt gebracht heeft, zelfs de grootste onzin roepers van destijds? En nu roepen hoe belangrijk en goed het wel niet is?

….Omega 3 olie overigens nog meer voordelen heeft?

….Omega 3 oliën te beschouwen zijn als een soort van zuurstofmagneten voor de cellen waardoor deze beter kunnen functioneren. Iets wat heel belangrijk is voor spiercellen?

….deze vetzuren ook ontstekingsremmend werken? In tegenstelling tot de omega 6 vetzuren die juist de ontstekingsreactie bevorderen?

….mens en dier veel meer omega 6 binnenkrijgt via het voedsel dan goed is?

…. rond 1900 deze verhouding rond de 2:1 was en nu tot 25:1 in het nadeel van de Omega 3?

….een en ander in toenemende mate in verband wordt gebracht met welvaartsziekten bij mens en dier?

******************

‘Alle waarheden moeten door drie fasen heen: Eerst worden ze belachelijk gemaakt, dan wordt er krachtig verzet tegen geboden. Vervolgens wordt het als vanzelfsprekend geaccepteerd.’

(Arthur Schopenhauer, 1788-1860)


Succes,

Peter Boskamp