Nieuwsbrieven 2012

Nieuwsbrief duif  Maart 2012

In de vorige nieuwsbrief kwam de wetenschappelijke kant van de pokkenvirusinfectie aan de orde. In deze nieuwsbrief wil ik me richten op een aantal praktische aspecten van deze infectie.

Praktische kanttekeningen.

We zien de laatste jaren weer meer en meer pokken uitbraken. Vroeger was er plotseling een jaar dat de pokken uitbraken waardoor iedereen in paniek de duiven ging vaccineren. Hierdoor kwam er als het ware een ent-deken over de duiven te liggen waardoor het jaar erop volgend nagenoeg  geen pokken meer voorkwamen. Omdat de duiven dan geen last hadden van de pokken werd er weer minder gevaccineerd. Menigeen begon dan weer te roepen dat pokken niet meer voorkwamen. Na een paar jaar was de algemene immuniteit bij de duiven tegen de pokken dan op een dusdanig laag pitje gekomen dat er weer massaal pokken uitbraken en het geheel zich weer herhaalde.

De laatste jaren evenwel zien we de pokken niet zoals gebruikelijk alleen in de nazomer en de vroege herfst maar soms al van april tot oktober. Persoonlijk zag ik het eerste pokkengeval het afgelopen jaar al in maart en het laatste geval eind november. Zo langzaamaan kunnen we dus amper nog spreken van een seizoensgebonden ziekte. Niet dat de uitbraken van de pokken de afgelopen jaren dramatische vormen aannam, het merendeel viel wat klinische verschijnselen wel mee, maar juist het slepende verloop dat nu aan de pokkeninfecties verbonden lijkt te zijn maakt doortastend en preventief handelen meer dan gewenst. Immers de pokken breken altijd uit op een ongelegen moment.

Als de pokken uitbreken kunnen we twee dingen doen.

Nieuwsbrief Februari 2012

In de vorige nieuwsbrief gaf ik aan dat diverse ziekteverwekkers onze duiven belagen. Virussen zijn in dit verband in zekere zin zorgwekkend, omdat er doorgaans weinig curatiefs (genezend) tegen te ondernemen is. In geval van een virusinfectie kunnen we alleen de secundaire bacteriële infecties bestrijden, om op die manier het leed voor de duiven te verzachten. Preventief  kunnen we slechts tegen deze belagers iets ondernemen middels vaccinatie. Maar dat is alleen mogelijk indien een vaccinatie voorhanden is. In een aantal gevallen zijn er zelfs (nog) geen vaccins beschikbaar. Denk hierbij maar aan het Circovirus. Hiertegen is anno nu nog geen vaccin ontwikkeld met alle gevolgen van dien. Ik wil in de komende nieuwsbrieven de bij duiven meest voorkomende virussen bespreken.