Nieuwsbrieven 2010


Natuurlijke aanpak (2)


Toen we zaten na te babbelen in Blackpool, tegenover de Wintergarden, waar “the Show of the year” (Engelse duivenbeurs) gehouden werd, kwam naar voren dat het opgevallen was dat de Engelse liefhebbers vooral geïnteresseerd waren in medicijnen. Het verhaal over een meer natuurlijke aanpak leek aan dovenmansoren gericht.

Ik realiseerde me dat er aan deze kant van het kanaal, wat dit betreft, al meer open gestaan wordt voor de andere kijk op de medische begeleiding van de duivensport.

Het zou natuurlijk ook best kunnen dat men alleen maar verbaasd was een dierenarts te horen zeggen dat er minder medicijnen gebruikt zouden moeten worden.


Steevast vertelden de Engelsen dat duiven alleen maar


Namens het hele team van Diergeneeskundig Centrum Beek wil ik u een gelukkig en bovenal gezond 2010 toewensen.


Natuurlijke aanpak 1


Was het niet net gisteren toen we het nieuwe millennium inluidden? En nu

hebben we het eerste decennium van de nieuwe eeuw er al weer opzitten. De tijd vliegt.

Wat betreft de duivensport kunnen we stellen dat deze het afgelopen decennium een flinke wijziging heeft ondergaan. Niet alleen is het aantal liefhebbers dramatisch gedaald, mede veroorzaakt door de vergrijzing, maar ook is de duivensport duidelijk geprofessionaliseerd.

Waar vroeger wedstrijden soms urenlang, wat zeg ik, soms immers nog veel langer, openstonden, is het nu allemaal vaak al voorbij voordat je er erg in hebt.

Er mag niets meer mankeren aan de duiven anders maak je al helemaal geen kansen meer op een goede plaatsing.