Bony Cat Plus jest wspaniałym napojem stymulującym kondycję. Cyanocabalamine (witamina B12), opóźnia występowanie objawów zmęczenia w trakcie długich lotów. Witamina ta, pełni też ważną rolę w składzie krwi. Bony Cat Plus zawiera toldimfosnatrium i cyjanoko-balminę. Szczególnie podczas wydłużania lotów, przydaje się dodatkowa dawka Bony Cat plus. Napój można podawać w kombinacji z Bony Minerały lub Bony SGR.

In 50 en 100 ml.

Stosowanie: Bony Cat Plus jest stosowany przy długich lotach, w dniu koszowania i dzień po koszowaniu. Przy lotach krótkich stosuje się w dniu koszowania.

Dozowanie: 5 ml na litr wody pitnej lub 0,25 ml bezpośrednio do dzioba.