In ons duivencentrum kunt u terecht voor:

 • Controle en medische begeleiding van uw duiven
 • Inentingen (o.a. Paratyfus, Pokken, Paramyxo)
 • Mestonderzoek; meststalen kunnen per post naar ons toegstuurd worden
 • Parasitologisch onderzoeken (o.a. Coccidiose, Wormen etc.)
 • Bacteriologisch onderzoeken (o.a. Salmonella, E. Coli etc.)
 • Viraal onderzoek (o.a. Paramyxo, Adeno etc.)
 • Schimmelonderzoek
 • Chlamydeaondezoek
 • Bloedonderzoek
 • Keeluitstrijkjes en cloacauitstrijkjes
 • Vruchtbaarheidsbehandeling
 • Operaties
 • Secties
 • Opname en observatie
 • Rontgendiagnostiek

Wellicht is het raadzaam indien u onze kliniek voor onderzoek wilt bezoeken, dat u van te voren een afspraak maakt zodat er meer tijd is om op de problemen in te gaan.

Voor diergeneeskundige begeleiding van de duivensport